Fekete Zsolt

Na voze

 • Rozmery: 40x30 cm
 • Technika: olej

Pod lampou

 • Rozmery: 40x30 cm
 • Technika: olej

Romantika v lese

 • Rozmery: 40x30 cm
 • Technika: olej

Romantika v malom meste

 • Rozmery: 40x30 cm
 • Technika: olej

Romantika v parku

 • Rozmery: 40x30 cm
 • Technika: olej

Prechádzka cez most

 • Rozmery: 70x50 cm
 • Technika: olej

Ostrov rozprávok 1

 • Rozmery: 70x50 cm
 • Technika: olej

Jarná romantika

 • Rozmery: 40x30 cm
 • Technika: olej

Ostrov rozprávok 2

 • Rozmery: 40x30 cm
 • Technika: olej

Cestou domov

 • Rozmery: 60x40 cm
 • Technika: olej
Syndikovať obsah